فروش الکتروموتور تک فاز

الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت (CRS) تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

فروش الکتروموتور تک فاز
فروش الکتروموتور تک فاز
فروش الکتروموتور تک فاز
فروش الکتروموتور
4
روتور
8
خازن استارت
12
قطعات گلند
16
گاورنر
3
خار
7
فریم الکتروموتور
11
خازن دائم
15
سوئیچ
19
کاور پروانه
2
شفت
6
استاتور سیم پیچی شده
10
درب جعبه ترمینال
14
براکت عقب
18
پروانه خنک کاری
1
براکت جلو
5
بلبرینگ‌ها
9
ترمینال برد
13
واشر فنری پشت بلبرینگ
17
محافظ سوئیچ گاورنر
1
براکت جلو
2
شفت
3
خار
4
روتور
5
بلبرینگ‌ها
6
استاتور سیم پیچی شده
7
فریم الکتروموتور
8
خازن استارت
9
ترمینال برد
10
درب جعبه ترمینال
11
خازن دائم
12
قطعات گلند
13
واشر فنری پشت بلبرینگ
14
براکت عقب
15
سوئیچ
16
گاورنر
17
محافظ سوئیچ گاورنر
18
پروانه خنک کاری
19
کاور پروانه
فروش الکتروموتور نوآوران

مشخصات الکتروموتور تک فاز:

0.09
380Y/220Δ
0.42Y/0.73Δ
58
3.1
3.9
2.5
قدرت خروجی (KW)
ولتاژ نامی (V)
جریان نامی (A)
راندمان (%)
جریان راه اندازی/جریان نامی
گشتاور شکست/گشتاور نامی
وزن برای نوع پایه دار (Kg)
56
0.12
2840
0.3
0.56
3.5
0.00009
1
اندازه فریم
قدرت خروجی (HP)
سرعت در بار نامی (RPM)
گشتاور نامی (N.M)
ضریب قدرت
گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
ممان اینرسی (Kg.m2)
تعداد فاز
قدرت خروجی (KW) - 0.09
ولتاژ نامی (V) - 380Y/220Δ
جریان نامی (A) - 0.42Y/0.73Δ
راندمان (%) - 58
جریان راه اندازی/جریان نامی - 3.1
گشتاور شکست/گشتاور نامی - 3.9
وزن برای نوع پایه دار (Kg) - 2.5
اندازه فریم - 56
قدرت خروجی (HP) - 0.12
سرعت در بار نامی (RPM) - 2840
گشتاور نامی (N.M) - 0.3
ضریب قدرت - 0.56
گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی - 3.5
ممان اینرسی (Kg.m2) - 0.00009
تعداد فاز - 1