فروش الکتروموتور سه فاز

الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V

فروش الکتروموتور سه فاز
فروش الکتروموتورسه فاز
فروش الکتروموتور
فروش الکتروموتور
4
روتور
8
ترمینال برد
12
براکت عقب
3
خار
7
فریم الکتروموتور
11
واشر فنری پشت بلبرینگ
2
شفت
6
استاتور سیم پیچی شده
10
قطعات گلند
14
کاور پروانه
1
براکت جلو
5
بلبرینگ‌ها
9
درب جعبه ترمینال
13
پروانه خنک کاری
1
براکت جلو
2
شفت
3
خار
4
روتور
5
بلبرینگ‌ها
6
استاتور سیم پیچی شده
7
فریم الکتروموتور
8
ترمینال برد
9
درب جعبه ترمینال
10
قطعات گلند
11
واشر فنری پشت بلبرینگ
12
براکت عقب
13
پروانه خنک کاری
14
کاور پروانه
فروش الکتروموتور نوآوران

مشخصات الکتروموتور سه فاز:

0.09
380Y/220Δ
0.42Y/0.73Δ
58
3.1
3.9
2.5
قدرت خروجی (KW)
ولتاژ نامی (V)
جریان نامی (A)
راندمان (%)
جریان راه اندازی/جریان نامی
گشتاور شکست/گشتاور نامی
وزن برای نوع پایه دار (Kg)
56
0.12
2840
0.3
0.56
3.5
0.00009
3
اندازه فریم
قدرت خروجی (HP)
سرعت در بار نامی (RPM)
گشتاور نامی (N.M)
ضریب قدرت
گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی
ممان اینرسی (Kg.m2)
تعداد فاز
قدرت خروجی (KW) - 0.09
ولتاژ نامی (V) - 380Y/220Δ
جریان نامی (A) - 0.42Y/0.73Δ
راندمان (%) - 58
جریان راه اندازی/جریان نامی - 3.1
گشتاور شکست/گشتاور نامی - 3.9
وزن برای نوع پایه دار (Kg) - 2.5
اندازه فریم - 56
قدرت خروجی (HP) - 0.12
سرعت در بار نامی (RPM) - 2840
گشتاور نامی (N.M) - 0.3
ضریب قدرت - 0.56
گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی - 3.5
ممان اینرسی (Kg.m2) - 0.00009
تعداد فاز - 3